Office: 048/412 31 32 partneri: Vilis.sk – vymáhanie pohľadávok Gunforyou.sk – nesmrtiace zbrane

logo S.G.S. Safe Group Slovakia

Detektívne služby

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Máte pochybnosti či môžete veriť svojej manželke, alebo manželovi? Je váš spoločník vo firme dostatočne lojálny voči spoločnému podnikaniu? Neokrádajú vás zamestnanci? Hrozí vašej spoločnosti priemyselná špionáž? Je váš neplatič skutočne vo finančnej tiesni? Ak majú pre vás odpovede na tieto otázky vysokú cenu, čítajte ďalej.

Detektívna kancelária nájde odpovede

Cieľom našich detektívnych služieb je riešenie obchodných, rodinných či iných neštandardných životných situácii.

Čo presne obsahujú detektívne služby v zmysle zákona?

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Diskrétnosť až na 1. mieste

Súkromie našich klientov je pre nás najvyššou prioritou. Každý náš detektív je zo zákona viazaný doživotnou mlčanlivosťou, tej ho môže zbaviť len samotný klient.

Našimi klientmi sú fyzické aj právnické osoby, poisťovne, advokátske kancelárie, lízingové spoločnosti. Pracujeme efektívne a rýchlo, sme pripravení nájsť odpovede aj na vaše otázky.

banner Chcem pracovať v SBS

banner hotline SBS

symbol certifikáty osvedčeniaLicencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva Osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4144M Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4145M Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

banner JPX Jet Protector

Kontaktujte nás

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.
Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica
safegroup@safegroup.sk

Ochrana osobných údajov

2013 S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.