Nesmrtiace zbrane

Nesmrtiace zbrane PIEXON – bez potreby vlastniť zbrojný preukaz

Predstavujeme vám revolučnú technológiu v oblasti nesmrtiacich zbraní. JPX JET PROTECTOR a Guardian Angel sú zbrane, ktoré v porovnaní s bežnými technológiami (plynové a elektrické zbrane) vynikajú spoľahlivosťou, vysokým účinkom a bezpečnosťou, ktorá je na prvom mieste.

V zmysle zákona 190/2003 Z.z. v platnom znení je zbraň zaradená do kategórie D, §7 ods. 1 písm. n), ktorú môže podľa §14 ods. 1 uvedeného zákona nadobudnúť do vlastníctva právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Na základe uvedeného sa neletálne zbrane neregistrujú na oddeleniach PZ.

Ponuku nesmrtiacich zbraní nájdete na