O nás

Súkromná bezpečnostná služba S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba bola založená v roku 2003 pod názvom S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o, ktorá sa od svojho vzniku zaoberá komerčnou činnosťou ochrany osôb a majetku. V roku 2005 sme získali potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, vydané Národným bezpečnostným úradom, ktoré si pravidelne obnovujeme do dnes. V tom istom roku sme tiež získali akreditáciu a vybudovali sme špecializované školiace stredisko pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti. Túto činnosť sme koncom roka 2006 presunuli na našu dcérsku spoločnosť SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. a od roku 2009 našim klientom poskytujeme aj detektívne služby.

Naša spoločnosť má transparentnú vlastnícku štruktúru a tvorí ju skúsený personál s odbornou kvalifikáciou v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách. Sme osvedčeným, stabilným a spoľahlivým partnerom na úseku bezpečnostných služieb. Vo svojej práci čerpáme z dlhoročných skúseností v bezpečnostnom segmente a platných zákonných noriem. Naše know-how tvorí prax v súkromných bezpečnostných službách od roku 1993. Pre trvalé poskytovanie kvalitných služieb zavádzame inovatívne organizačné opatrenia a špičkové technické zariadenia, pretože nám na našich klientoch skutočne záleží. Najnovšie poznatky na úseku bezpečnostných služieb vieme aplikovať do praxe ďalej, formou odborných školení. Sme schopní si vyškoliť vlastnú personálnu základňu pre akýkoľvek projekt.

Certifikáty a osvedčenia

Služby poskytujeme na základe platných licencií.
Naša spoločnosť je preverená Národným bezpečnostným úradom od roku 2004.

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica

safegroup@safegroup.sk

Tel./Fax: 048 412 31 32

BEZPEČNOSTNÝ DISPEČING

0917 30 33 32