Strážna služba

Ochrana majetku a objektov

V dnešnej dobe, vhodne aplikovanou fyzickou ochranou objektu dokáže objednávateľ predísť stratám na majetku, uchová si potrebnú pracovnú disciplínu svojich zamestnancov a pomôže návštevám, dodávateľom a dôležitým obchodným partnerom správne sa zorientovať v jeho priestoroch. Ochrana majetku je závislá od potrieb klientov, spravidla sú to podnikové areály, priemyselné komplexy, obchodné pasáže, nákupné centrá, športoviská alebo napríklad autosalóny. Ochranu majetku si vyžadujú aj rôzne poistné zmluvy s poisťovňami.

Naši klienti oceňujú predovšetkým fakt, že fyzickou prítomnosťou bezpečnostnej služby v priestoroch, resp. areáli sa veľmi podstatnou mierou znižuje riziko, že ich majetok bude zaujímavým pre nežiadúce osoby.

Monitorovacie a poplachové prijímacie centrum

Táto služba je založená na inštalácii technických prostriedkov ktoré slúžia na ochranu priestoru ako elektronický zabezpečovací systém, inteligentný kamerový systém, poplachový systém, stráženie vozidiel, ochrana osôb – panik výjazd, systém požiarnej ochrany, rôzne komunikačné a evakuačné systémy, centrálny rozhlas, prístupový systém a systémy na ovládanie brán a vstupov.

Tieto systémy je možné kombinovať a monitorovať na diaľku. V našom bezpečnostnom dispečingu dokážeme prijať výstupy z týchto bezpečnostných prvkov a ďalej ich následne vzdialene ovládať. Efektívne zvládnutie takejto bezpečnostnej technológie je budúcnosťou modernej ochrany majetku.

Táto služba je založená na inštalácii technických prostriedkov ktoré slúžia na ochranu priestoru ako elektronický zabezpečovací systém, inteligentný kamerový systém, poplachový systém, stráženie vozidiel, ochrana osôb – panik výjazd, systém požiarnej ochrany, rôzne komunikačné a evakuačné systémy, centrálny rozhlas, prístupový systém a systémy na ovládanie brán a vstupov.

Tieto systémy je možné kombinovať a monitorovať na diaľku. V našom bezpečnostnom dispečingu dokážeme prijať výstupy z týchto bezpečnostných prvkov a ďalej ich následne vzdialene ovládať. Efektívne zvládnutie takejto bezpečnostnej technológie je budúcnosťou modernej ochrany majetku.

Monitorovacie a poplachové prijímacie centrum

Bezpečná preprava finančnej hotovosti

Popri vybudovanej fyzickej ochrane objektu, prípadne osobnej ochrane ponúkame za veľmi výhodných podmienok našim klientom prepravu finančnej hotovosti. Vďaka tejto službe sa môžu naplno venovať predmetu svojho podnikania.

Prepravu vykonávame diskrétnym spôsobom, kedy neupozorňujeme na seba a prepravovaný majetok klienta. Ceniny sú prepravované v špeciálnej na to určenej schránke. Tento systém sa osvedčil počas našej praxe a klienti sú tak ochránený pred možnými špekuláciami okolia a nežiadúcich osôb.

Osobná ochrana

Poskytnutie osobnej ochrany je službou, ktorá môže byť často krát veľmi efektívnym preventívnym riešením pred možnou hrozbou, alebo vznikom nepríjemnej a kompromitujúcej situácie. V krízovej situácii je ochranka neoceniteľnou súčasťou denného režimu chránenej osoby. Tento druh služby je najčastejšie využívaný osobami, ktorým záleží na svojej osobnej bezpečnosti a súkromí.

Každému klientovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou o osobnú ochranu, poskytneme profesionálny servis podľa situácie v akej sa práve nachádza. Aktuálnej situácii prispôsobíme počet osobných strážcov a materiálno technické vybavenie.

Poskytnutie osobnej ochrany je službou, ktorá môže byť často krát veľmi efektívnym preventívnym riešením pred možnou hrozbou, alebo vznikom nepríjemnej a kompromitujúcej situácie. V krízovej situácii je ochranka neoceniteľnou súčasťou denného režimu chránenej osoby. Tento druh služby je najčastejšie využívaný osobami, ktorým záleží na svojej osobnej bezpečnosti a súkromí.

Každému klientovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou o osobnú ochranu, poskytneme profesionálny servis podľa situácie v akej sa práve nachádza. Aktuálnej situácii prispôsobíme počet osobných strážcov a materiálno technické vybavenie.

Osobná ochrana

Zabezpečenie kultúrnych podujatí

Pôsobíme ako bezpečnostný garant v rámci zachovania poriadku, ochrany majetku a bezpečnosti organizovaných podujatí. Pred zahájením pripravovaného podujatia vyhodnotíme situáciu a navrhneme vhodný bezpečnostný model ochrany.

V našom portfóliu sa nachádzajú úspešne zabezpečené športové podujatia masového charakteru, rôzne koncerty, diskotéky, firemné akcie, spoločenské udalosti, súkromné párty alebo mestské kultúrne podujatia.

Máte záujem o strážne služby?