Office: 048/412 31 32 partneri: Vilis.sk – vymáhanie pohľadávok Gunforyou.sk – nesmrtiace zbrane

logo S.G.S. Safe Group Slovakia

O nás

Bezpečnostná službaSúkromná bezpečnostná služba S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako slovenská spoločnosť. Od vzniku spoločnosti je našou hlavnou komerčnou činnosťou ochrana osôb a majetku. V roku 2005 sme získali akreditáciu a vybudovali sme špecializované školiace stredisko pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti. Od roku 2009 poskytujeme aj detektívne služby. Ako štvrtá spoločnosť na Slovensku sme získali potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia dôverné.

Naša spoločnosť je osvedčeným, stabilným a spoľahlivým partnerom na úseku bezpečnostných služieb. Vo svojej práci čerpáme z dlhoročných skúseností v bezpečnostnom segmente a platných zákonných noriem. Naše know-how tvorí prax v súkromných bezpečnostných službách od roku 1993. Pre trvalé poskytovanie kvalitných služieb zavádzame v praxi inovatívne organizačné opatrenia a špičkové technické zariadenia, pretože nám na našich klientoch skutočne záleží.

Spoločnosť tvorí skúsený personál s platným potvrdením na výkon svojej profesie v zmysle zákona o bezpečnostných službách. Dbáme na trestnú bezúhonnosť a spoľahlivosť našich zamestnancov. Najnovšie poznatky na úseku bezpečnostných služieb vieme aplikovať do praxe ďalej, formou odborných školení našimi kvalifikovanými lektormi. Sme schopní si vyškoliť vlastnú personálnu základňu pre akýkoľvek projekt.

Služby poskytujeme na základe platných licencií. Naša spoločnosť je preverená Národným bezpečnostným úradom od roku 2004.

banner Chcem pracovať v SBS

banner hotline SBS

symbol certifikáty osvedčeniaLicencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva Osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4144M Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4145M Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

banner JPX Jet Protector

Kontaktujte nás

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.
Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica
safegroup@safegroup.sk

Ochrana osobných údajov

2013 S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.