Office: 048/412 31 32 partneri: Vilis.sk – vymáhanie pohľadávok Gunforyou.sk – nesmrtiace zbrane

logo S.G.S. Safe Group Slovakia

O nás

Bezpečnostná službaSúkromnú bezpečnostnú službu S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. založil v novembri 2002 Mgr.Anton Víglaský a Okresný súd v Banskej Bystrici ju 13.2.2003 zapísal v obchodnom registry. Od prvej polovice roka 2004 v spoločnosti pôsobí Mgr.Peter Libutka, ktorý sa začiatkom roku 2009 stal partnerom vo firme a v súčasnej dobe pôsobí vo funkcii štatutára a spolumajiteľa spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť vlastnia v 50% ných podieloch Mgr.Peter Libutka a Mgr.Anton Víglaský. Ich spoločné podnikanie rastie a vyústilo k založeniu ďalších spoločných expandujúcich firiem, SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o. (akreditované školiace stredisko, detektívna služba, strážna služba) , VILIS s.r.o. (inkasná agentúra – správa a mimosúdne vymáhanie pohľadávok), GunForYou s.r.o. (správa a nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku).

Od samotného vzniku spoločnosti S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. bola jej hlavnou komerčnou činnosťou ochrana osôb a majetku. V roku 2005 spoločnosť získala akreditáciu, ktorá dala priestor vzniku špecializovanému školiacemu stredisku pre odbornú prípravu osôb na získanie preukazu odbornej spôsobilosti v súkromnej bezpečnosti. Neskôr, v roku 2006 vzdelávacie aktivity prevzala dcérska spoločnosť SAFE GROUP SLOVAKIA a od roku 2009 táto spoločnosť poskytuje aj detektívne služby. Po legislatívnych zmenách v roku 2009-2010, ktoré povolili súkromným bezpečnostným službám poskytovanie aj iných služieb než len poskytovanie bezpečnostných služieb, spoločnosť začiatkom roka 2010 rozšírila svoj obchodný register o ďalšie komerčné služby. Od tohto roka sa stala aj výhradným zástupcom švajčiarskej spoločnosti PIEXON AG a do Slovenskej republiky dováža účinné nesmrtiace zbrane značky JPX Jet Protector, Jet Defender, Guardian Angel a obranné spreje PSX 1. Na všetky ponúkané služby má vydané licencie krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrci a akreditáciu prezídia PZ odboru súkromnej bezpečnosti, koncesné licencie a zbrojné licencie v zmysle platnej legislatívy.

V roku 2004 spoločnosť S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. ako jedna z prvých získala potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia dôverné, udeľované Národným bezpečnostným úradom. Previerkami prešli aj štatutári a vlastníci spoločnosti. Všetky previerky sú pravidelne obnovované, tak aby zostávali v platnosti.

Súkromná bezpečnostná služba S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. je osvedčeným, stabilným a spoľahlivým partnerom na úseku bezpečnostných služieb. Je to moderná, expandujúca firma s bohatou históriou a dobrou reputáciou. Know-how spoločnosti stavia na dlhoročnej a bezúhonnej praxi majiteľov spoločnosti v segmente súkromnej bezpečnosti, ktorá sa začala písať už v roku 1993. Pre trvalé poskytovanie kvalitných služieb sú zavádzané inovatívne organizačné opatrenia a špičkové technické zariadenia.
Spoločnosť tvorí skúsený personál s platným potvrdením na výkon svojej profesie v zmysle zákona o bezpečnostných službách. Najnovšie poznatky na úseku bezpečnostných služieb sa aplikujú do praxe ďalej, formou odborných školení. Spoločnosť je schopná si vyškoliť vlastnú personálnu základňu pre akýkoľvek projekt.

"Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa, investujeme do rozvoja spoločnosti aby sme boli prínosom našim obchodným partnerom, pretože nám na našich klientoch skutočne záleží."

Váš dodávateľ bezpečnosti,

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

banner Chcem pracovať v SBS

banner hotline SBS

symbol certifikáty osvedčeniaLicencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva Osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4144M Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4145M Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

banner JPX Jet Protector

Kontaktujte nás

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.
Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica
safegroup@safegroup.sk

2013 S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.