Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné urobiť:

Mailom:
oznamenie@safegroup.sk
(schránka je prístupná 24 hodín denne a má k nej prístup iba zodpovedná osoba)

Písomne:
v zalepenej listovej obálke odovzdanej na podateľni a označenej:
„NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“

Evidencia a vyhodnotenie:
V súčasnosti nie sú evidované žiadne podania.

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Nad plážou 7
974 01 Banská Bystrica

GPS súradnice:
N 48.738866, E 19.12933

SEKRETARIÁT

Pracovná doba:
PO – PI: 8:00 – 16:00
SO – NE: zatvorené 

Tel./Fax: 048 412 31 32
E-mail: safegroup@safegroup.sk