Tlačivá na stiahnutie

i

Osobný dotazník

i

Čestné vyhlásenie

i

Žiadosť o priatie do pracovného pomeru

i

Lekársky posudok

i

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S

i

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P

i

Žiadosť o príspevok na rekvalifikačný kurz REPAS

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica

safegroup@safegroup.sk

Tel./Fax: 048 412 31 32

BEZPEČNOSTNÝ DISPEČING

0917 30 33 32